43
0
Copilot Github orchiddev.ir 1

GitHub Copilot از ماه آینده پولی می شود

1 دقیقه

کوپایلت سرویسی مبتنی بر هوش مصنوعی که بر روی Codex ساخته شده است، یک مدل جدید مبتنی بر GPT3 که بر روی مقادیر انبوه کد منبع باز گیت هاب آموزش دیده است. این به طور مستقیم با VSCode در ارتباط است تا پیشنهاداتی را بر اساس ترکیبی از زمینه فعلی (یعنی کد شما) و “دانشی” که در طول فرآیند آموزش به دست آورده است ایجاد کند.

کوپایلت تصمیم گرفته است که در ماه آینده سرویس را پولی ارائه کند و در واقع برای کاربران جدید الورود ۶۰ روز رایگان ارائه می کند و بعد از ۶۰ روز باید هزینه استفاده از این سرویس هوش مصنوعی پرداخت کند.

هزینه کوپایلت به شکل زیر است:

Copilot Github Orchiddev.ir

 

نوشته های جذاب ژوئن / 22 / 2022 249

دیدگاه شما