38
0
AI orchiddev.ir

هوش مصنوعی، انسان را وحشت زده کرد

1 دقیقه

شرکت OpenAI یک هوش مصنوعی بسیار پیشرفته را با نام DALL-E توسعه داده است.

این سیستم می تواند بر اساس توضیحاتی که به آن ارائه میشود، تصاویر کاملا مرتبط با آن توضیحات را به تولید برساند.

در همین راستا توسعه‌دهندگان این هوش مصنوعی از آن خواستند تا آخرین سلفی های بشر در آخرالزمان و پیش از نابودی زمین را تولید کند.

نتیجه کار تولید تصاویر بسیار هولناکی بود.

photo 2022 09 20 01 13 27
photo 2022 09 20 01 13 29
photo 2022 09 20 01 13 29 2

هوش مصنوعی انسان هایی با چهره ها و پوست سوخته ، خون آلود و سیما هایی ناقص الخلقه مانند و جهش یافته را در کنار تصاویری از شهرها و مکان هایی که در حال سوختن هستند نشان داد.

یک آخرالزمان هسته ای ، حتی خارج از کره زمین.

هوش مصنوعی در یکی از تصاویر کره زمین را در پس یک سلفی معلق نشان داد که معنای آن این است انسان روزی در کره ماه یا دیگر سیارات اسکان خواهد یافت ولی آنجا را نیز به جنگ و نابودی خواهد کشید.

نوشته های جذاب سپتامبر / 19 / 2022 231

دیدگاه شما