17 0
Laravel File Storage orchiddev.ir

راه آسان آپلود فایل در لاراول

در این مقاله می خواهیم به نحوه ذخیره سازی فایل در File Storage لاراول بپردازیم و راه آسان برای آپلود فایل آموزش می دهیم.

وارد فایل .env شوید و کد زیر را تغییر دهید:

APP_URL=http://127.0.0.1:8000   

FILESYSTEM_DISK=local -> FILESYSTEM_DISK=public

در مسیر storage/app پوشه postimage را ایجاد کنید:

storage/app/postimage

دستور زیر را وارد کنید:

php artisan storage:link

در بخش کنترلر در قسمت store کد زیر را بکار بگیرید:

use Illuminate\Support\Facades\Storage;
use App\Models\User;

$data = $request->all();
if ($request->file('image')) {
   $data['image'] = Storage::putFile('postimage', 
   $request->file('image'));
}
User::create($data);

موفق باشید 🙂

لاراول (Laravel) فوریه / 22 / 2023 132

دیدگاه شما


طراحی و کد نویسی شده توسط توسعه دهنده ارکید