38
0
Delete Record orchiddev.ir

حذف یک رکورد در لاراول

در این مقاله روش های حذف رکورد های لاراول به اشتراک می زاریم. از آنجایی که نمی شود به صورت مستقیم در تگ href مسیر route تعریف کرد.

برای همین برای ایجاد دکمه حذف رکورد از جاوا اسکریپت به همراه فرم زیر به کار می گیریم.

در UserController :
public function destroy(string $id)
{
   User::findOrFail($id)->delete();
   return redirect()->route('users.index');
}
ایجاد دکمه حذف کاربر :
<a class="text-dark" onclick="event.preventDefault();document.getElementById('trash-{{$row->id}}').submit()"><i class="fa-light fa-trash"></i></a>

<form id="trash-{{$row->id}}" action="{{ route('users.destroy', $row->id) }}" method="POST">@csrf @method('DELETE')</form>

در کد بالا trash-{{$row->id}} تعریف کردیم که هنگام حذف یک کاربر ان شناسه صدا بزند و اگر این شناسه تعریف نشوند, شناسه بعدی رو اشتباه حذف می کند در حالی که درخواست حذف کاربر آن شناسه را صدا زده اید.

موفق باشید 🙂

لاراول (Laravel) آوریل / 03 / 2023 187

دیدگاه شما