ایجاد اطلاعات ساختگی کاربر در لاراول

برای برنامه نویسان لاراول برای پروژه لاراول نیاز به اطلاعات ساختگی کاربر دارد که بتواند ورود و خروج پروژه را تست کند. در این نوشته می خواهیم نحوه ایجاد کاربر ساختگی در لاراول آموزش دهیم.

در لاراول از DatabaseSeeder برای ساخت اطلاعات ساختگی به کار می گیریم.

به ترتیب زیر:

۱. دستور زیر را در ترمینال وارد کنید.

php artisan make:seed UsersTableSeeder

فایل UsersTableSeeder  در مسیر پوشه Database/Seeders ایجاد می شود.

۲. در فایل UsersTableSeeder کد زیر را قرار دهید.

<?php

namespace Database\Seeders;

use App\Models\User;
use Illuminate\Database\Seeder;
use Illuminate\Database\Console\Seeds\WithoutModelEvents;

class UsersTableSeeder extends Seeder
{
  /**
   * Run the database seeds.
   *
   * @return void
   */
  public function run()
  {
    User::factory()->create([
      'name' => 'admin',
      'email' => 'test@test.com',
      'password' => bcrypt('password'),
      'type' => User::ADMIN,
    ]);

    User::factory()->create([
      'name' => 'Raymond',
      'email' => 'test@test1.com',
      'password' => bcrypt('password'),
      'type' => User::DEFAULT,
    ]);

    User::factory()->count(5)->create();
  }
}

کد بالا دو تا factory با دسترسی متفاوت نوشتیم که اطلاعات کاربر با دو دسترسی ایجاد کند.

۳. حالا در فایل DatabaseSeeder.php, فایل دیگر را با UsersTableSeeder::class صدا می زنیم.

<?php

namespace Database\Seeders;

use Illuminate\Database\Seeder;
use Database\Seeders\UsersTableSeeder;
use Illuminate\Database\Console\Seeds\WithoutModelEvents;

class DatabaseSeeder extends Seeder
{
  /**
   * Seed the application's database.
   *
   * @return void
   */
  public function run()
  {
    $this->call(UsersTableSeeder::class);
  }
}

۴. حالا دستور زیرا وارد کنید تا اطلاعات ساختگی کاربر را در پایگاه داده ایجاد شود.

php artisan migrate:fresh --seed

پیش نمایش :

22/07/24 76 بازدید 0 19

, , ,

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *