18 0
ToastrJS Laravel livewire orchiddev.ir

افزودن اعلان ها با کتابخانه ToastrJS در لاراول – لایووایر

کتابخانه ToastrJS یک کتابخانه جاوا اسکریپت مفید برای نمایش اعلان ها به کار می رود و در این مقاله می خواهیم به چگونگی ایجاد و نمایش آن در لاراول – لایووایر بپردازیم.

کتابخانه ToastrJS در گیت هاب دانلود کنید.

دو فایل toastr.min.js و toastr.min.css در پروژه لاراول – لایووایر فراخوانی کنید.

کد جاوا اسکریپت زیر را در جایی از پروژه قرار دهید:

<script>
  window.addEventListener('toastr:success', event => {
    toastr.success(event.detail.message);
  })
  window.addEventListener('toastr:warning', event => {
    toastr.warning(event.detail.message);
  })
  window.addEventListener('toastr:info', event => {
    toastr.info(event.detail.message);
  })
  toastr.options = {
    "progressBar": true,
    "positionClass": "toast-top-left",
  };
</script>

کد زیر را در کنترلر لایووایر لاراول قرار دهید:

$this->dispatchBrowserEvent('toastr:success', ['message' => 'کاربر مورد نظر با موفقیت ایجاد شد']);

نکته : در قسمت toastr:success می توانید مقدار آن به سه رنگ success, warning, info برای تغییر رنگ اعلان تغییر دهید.

موفق باشید 🙂

لاراول (Laravel) مارس / 20 / 2023 96

دیدگاه شما


طراحی و کد نویسی شده توسط توسعه دهنده ارکید