48
0
Gtmetrix orchiddev.ir

آیا تحریم جی متریکس (GTmetrix) علیه ایران اجرا شد؟

قرار بود ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۱ جی متریکس ایران رو تحریم کند, اما چی شد ؟ چرا تحریم نکرد و هنوز جی متریکس برای ایرانیان باز می شود.

شاید به خاطر این هنوز تحریم نکرده که ۱۰ درصد مخاطبانش که ایرانی هستند را از دست بدهد.

جی متریکس روزانه نزدیک ۲۰۰ هزار بازدید کننده داره که حدود ۱۰ درصدشون ایرانی هستند.

یعنی ماهانه ایرانی ها ۶۰۰ هزار بازدید به این سایت دارند.

شاید به این فکر کردند که بیشتر دارند, خودش را تحریم میکرد تا کشور ایران.

البته بعضی دوستان بعد این پیام مشکلاتی رو گزارش کردند, اما آن تحریمی که ازش صحبت میکردند را اجرایی نکردند.

پیوند: پوینا

نوشته های جذاب ژوئن / 02 / 2022 277

دیدگاه شما